19/01/18  Tin tức - Sự kiện  143
Hoạt động tham quan da ngoại
 19/01/18  Tin tức - Sự kiện  151
Ngày 19/01, trường tiểu học Mường Giôn tổ chức cho các em học sinh Lớp 5A tham gia hoạt động ngoại khóa trông cây.
 25/04/16  Tin của trường  331
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường mầm non Mường Giôn.