19/01/18  Tin tức - Sự kiện  191
Hoạt động tham quan da ngoại
 19/01/18  Tin tức - Sự kiện  206
Ngày 19/01, trường tiểu học Mường Giôn tổ chức cho các em học sinh Lớp 5A tham gia hoạt động ngoại khóa trông cây.
 25/04/16  Tin của trường  392
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường mầm non Mường Giôn.